Konstutställning: D’après nature

Utställning av samtidskonst med naturtema.

D’après nature visar verk av Hanna Ljungh, Åsa Sonjasdotter och Henrik Håkansson, som alla har naturen som sitt huvudtema. Vad är natur? Hur ser vi på naturen i dag? Vilket förhållande har vi till naturen?

Att naturen existerar av egen kraft är en självklarhet, men den är också ett kulturellt betingat fenomen, vilket konsthistorien ständigt vittnar om. Beroende på hur vi ser på naturen har den skildrats på olika sätt under olika epoker och i olika kulturer. Vi människor är kluvna; samtidigt som vi vill kontrollera naturen, vill vi också respektera den. Genom att ständigt försöka forma naturen efter våra förhoppningar, ökar risken att ge en alltför subjektiv eller begränsad vision.

Ett häftigt gräl med ett vattenfall, ett normkritiskt potatisland, en myggsvärm som hastigt förstenats till bild… Utställningen, som breder ut sig ända ut på gårdsplanen, presenterar tre annorlunda visioner av naturen.

#DAprèsNature

Fritt inträde, utan förbokning.
Vernissage i konstnärernas närvaro. 2015-05-21 / 18:00–21:00
Öppet: tisdag–söndag kl. 12:00–18:00
Sommaruppehåll: 2015-07-13 – 2015-08-31

 

Svenska institutet + Musée de la Chasse et de la Nature:
Samtidigt med utställningen på Svenska institutet intar Åsa Sonjasdotters verk också gården på jakt- och naturmuseet Musée de la Chasse et de la Nature. Under juli erbjuder museet även aktiviteter på temat potatis för alla åldrar. Ett samarbete inom ramen för nätverket Marais Culture +.

 

2015-09-26. Save the date: skördefest.
Tid att skörda potatisen! I samband med ett rundabordssamtal med de utställda konstnärerna firar vi skördefest på svenskt vis. Ett samarbete inom ramen för nätverket Marais Culture +.

…………………………………………………………………………………………………

Dessa programpunkter är en del av GRÖN ATTITUDE! Tankar, möten och kreativa lösningar för en hållbar värld, som organiseras av de svenska institutionerna i Paris inför COP21, FN:s klimatkonferens i december 2015. Svenska ambassaden, Business Sweden, VisitSweden och Svenska institutet, erbjuder under året ett brett program inom områdena kultur, livsstil och samhälle med utställningar, debatter, performances, workshoppar …

#GronAttitude