Ljus och mörker i musiken.

Konsert.

Europas geografiska ytterområden har alltid påverkat konsten, bl.a. den nordliga delen med sitt vintermörker och ljusa somrar med midnattssol. Hur representerar man ljuset eller bristen på ljus med ljud? Curious Chamber Players, en av de mest aktiva svenska ensemblerna inom nutida musik, har antagit utmaningen genom att ställa frågan till tre kompositörer med olika bakgrund: svenskan Malin Bång, japanen Rei Munakata och mexikanen Mauricio Rodríguez. Hur påverkas ett verk av kompositörens uppväxtmiljö när det gäller ljus och mörker?

Malin Bång är en av Sveriges mest kända kompositörer i sin generation. Hennes musik är präglad av intimitet, hon utforskar det oförutsägbara och använder sig av kontrasterad intensitet. Rei Munakata har lämnat hemlandet Japan och bosatt sig i Sverige där han sedan 2005 aktivt deltar i Curious Chambers Players program med flera kompositioner. Mauricio Rodríguez, har studerat i Mexiko, Haag och vid Centre de création musicale Iannis Xenakis i Paris och är nu doktorand vid Stanforduniversitetet. Hans musik är starkt influerad av grafikiska framställningsprocesser och multiparametriskt skapande inom ljud och musik.
Med stöd av Statens konstråd.

Inträde 8€. Förköp