Slow Art.

Konsthantverksutställning inom ramen för Designer’s Days.

Slow Art är en rörelse inom konst och konsthantverk där teknik, material och arbetsprocess givits en särskild betydelse. Utställningen består av unika föremål som gjorts med stor omsorg. Det är ett urval av artefakter i silver, textil, glas och keramik från Nationalmuseums samlingar.

Konsten att behärska ett konsthantverk eller en teknik är inte något man lär sig i böcker – det är ett kunnande som kräver många arbetstimmar. Konsthantverket hade stor betydelse förr, men idag har det inte längre sin självklara plats. I en tid när snabbhet och ständig förnyelse är det som gäller, kan det vara svårt att lyfta fram vikten av en kreativitet som kräver mycket tid och stor arbetsinsats. Under senare år har man börjar se snabbhetskultens begränsningar och koncept som Slow Food och Slow Travel har dykt upp. Gemensam nämnare för dessa slowrörelser är att man satsar på en livsstil som står i motsats till dagens kapplöpning för att få tiden att räcka till. De verk som presenteras i denna utställning har alla utförts i långsamma och ofta omständliga arbetsprocesser. Det handlar om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet.

Utställningen är ett samarbete med Nationalmuseum.

Fritt inträde.
Tisdag – söndag 12:00 – 18:00
Vernissage 2014.05.21 / 18:00 – 23:00
Museinatt Paris: nattöppet.
2014.05.17 / 12:00 – 00:00