Malmö-projektet Rosens röda matta presenteras i Paris

Den 8 november bjuder de nordiska länderna in till ett samtal kring stadsplanering och social hållbarhet.

Hur kan vi bo bättre tillsammans?

För Sveriges räkning kommer Anders Dahlbäck att berätta om hur Malmö stad förvandlade en parkeringsplats till en evenemangs- och aktivitetsplats för unga tillsammans med en grupp tjejer från Rosengård. Med deras önskemål och behov i centrum planerades och genomfördes projektet. Under arbetets gång fick de följa två parallella förändringsprocesser. Dels förändringen av parkeringsplatsen till ”Rosens röda matta” men också förändringen av gruppens förhållande till området, till varandra, men också till Malmö och dess medborgare.
I samarbete med Svenska institutet.

På engelska. Fritt inträde.
La Maison du Danemark
142 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris