Svenskundervisning

Svenska institutet i Paris organiserar kurser i svenska språket för vuxna.

Kurser på olika nivåer, höst- och/eller vårtermin, erbjuds kvällstid, lunchtid och även lördag förmiddag. Samtliga lärare har svenska som modersmål och är utbildade i att undervisa svenska som främmande språk.

Kursernas tider, dagar och priser finns på franska under rubriken Cours de suédois.